Sakrament bolesničkog pomazanja

zbornik 2018Biblioteka Diaspora croatica, knjiga 25,
Izdavač: Kroatenseelsorge in Deutschland
Za izdavača: Vlč. Ivica Komadina
Frankfurt am Main, 2018, EUR 10,00
ISBN: 978-3-9815964-9-6