Aktualni trenutak Crkve i domovine

„Aktualni trenutak Crkve i domovine”, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 11, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2007., 136 str., cijena: EUR 8,00
Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta nastavlja višegodišnju praksu objavljivanja zbornika s predavanjima s godišnih pastoralnih skupova svećenika, đakona, pastoralnih suradnika i suradnica koji djeluju u Zapadnoj Europi. Ovoga puta sa skupa održanog od 2. do 6. listopada 2006. u Puli o temi „Aktualni trenutak Crkve i domovine.”

Kako u predgovoru ističe delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj fra Josip Bebić, Katolička crkva i društvo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini doživjeli su tijekom nekoliko zadnjih godina velike i radikalne promjene. Tradicijska Crkva gubi postupno na ugledu, te osjeća da joj je stoljetna haljina postala uska i neprikladna. Postavlja se pitanje što učiniti da se Katolička Crkva u našemu narodu obnovi i obuče u novo prepoznatljivo ruho. Dugogodišnji komunistički režim i Domovinski rat ostavili su nezacijeljene rane i duboke ožiljke, što dodatno otežava pastoralni rad u našemu narodu.
Prof. dr. Stjepan Baloban govorio je o temi „Aktualni trenutak Crkve u Hrvatskoj“. Istaknuo je da društvo u kojem Crkva vrši svoje poslanje utječe i na odnose u samoj Crkvi, čemu bi trebalo posvetiti ozbiljnu pozornost u crkvenim krugovima. S tugom se osvrće na veliki broj društvenih negativnosti koje se prenose u Crkvu i odražavaju negativno na njezino poslanje. Jako se puno pozornosti posvećuje gradnji crkvenih objekata i različitim oblicima organizacija, a sve manje vremena ostaje za čovjeka i njegove istinske probleme. Premalo se posvećuje pozornosti adekvatnom odgoju kandidata za duhovna zvanja, i poremećeni su odnosi u Crkvi, između klera i laika. Također je ustvrdio da se s tim gorućim unutar crkvenim pitanjima treba u Crkvi hrabro suočiti i zbog dobrobiti vjernika i zbog budućnosti hrvatskog naroda općenito.
Dr. sc. Ivo Balukčić izlagao je o temi „Problemi i perspektive Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini pred izazovima sadašnjice“. Predavač je u kratkim crtama naglasio da je „zemljica Bosna“ bila i jest crta razgraničenja, a ujedno i središte civilizacija, kultura, religija. Ona je bila i ostala u znaku vječnog prožimanja i susreta Istoka i Zapada, gdje se susreću katoličanstvo i pravoslavlje, kršćanstvo i islam. U tom ­šarenilu vjera, kulturnih i narodnih različitosti, po njegovom mišljenju, može se živjeti jedino uz najveći stupanj tolerancije. Istaknuvši također važnost povijesnog sjećanja, šire se osvrnuo na Katoličku Crkvu u Bosni i Hercegovini i njezino djelovanje od 1881. do danas. Iznio je mnoštvo vrlo važnih statističkih podataka. Dr. Balukčić je istakao teme obnove i povratka te s tim u svezi ulogu katoličkih škola, Caritasa kao i odnos Crkve i države te međunarodne zajednice.
U svom izlaganju naslovljenom „Bosna i Hercegovina danas i položaj Hrvata u njoj“ dr. Mladen Bevanda prikazao je trenutačnu situaciju u kojoj se nalazi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Argumentirano je ustvrdio da su Hrvati s razlogom nezadovoljni svojim položajem jer su ugrožena njihova temeljna prava s obzirom na činjenicu da federalne vlasti promiču unifikaciju i jednoobraznost. Hrvatima se sprječava povratak kući, hrvatski jezik nije ravnopravan s ostalim jezicima, zabranjen je hrvatski televizijski kanal. Prema njegovom mišljenju, ako se nešto radikalno ne promijeni tj. ako Bosna i Hercegovina ne postane država po mjeri svih naroda i građana u kojoj će doista svaki narod odlučivati o svojoj sudbini, prijeti potpuni nestanak Hrvata u BiH, kao i velika nestabilnost za čitavu državu.
Gosp. Domagoj Ante Petrić nastupio je s temom „Od negativnih dijagnoza do pozitivnoga djelovanja“. Posebice se osvrnuo na činjenicu da je urušavanje komunističkog sustava u Istočnoj Europi i Hrvatskoj izazvalo samo izvanjske preobrazbe velikog broja komunista, ali njihova infiltracija u ekonomske strukture i političke stranke i dalje je vrlo snažna: sprječavaju pravno i demokratsko funkcioniranje novonastalih država. Također je istakao da se preko medija nameću sekularizacija i ateizam većinskoj kršćanskoj javnosti. Govoreći o mogućnostima pozitivnog djelovanja, predavač je istakao neumorni rad Crkve na očuvanju hrvatskoga kršćanskog identiteta.
Zaključno predavanje održao je dr. sc. Dražen Živić o temi „Sadašnji i predvidivi demokratski potencijali društveno-gospodarskog razvitka Hrvatske“. U svom je izlaganju govorio o korijenima demografske krize i upozorio na vrlo teško demografsko stanje. U svezi s tim je istakao da se ne provode ni nacionalni programi demokratskog razvoja usvojeni na hrvatskom Saboru. Predavač je dao iscrpnu statistiku demografskog stanja u Hrvatskoj. Na kraju je upozorio na nužne dugoročne mjere kojima bi se kriza zaustvila. U svezi s tim je istaknuo da će Hrvaaska u svom populacijskom razvoju zaostajati, te da će do 2050. „izgubiti“ petinu sadašnjeg stanovništva.
Za vjerovati je da će zbornik biti od velikog značenja svima onima koje zanima ta po mnogočemu zanimljiva i značajna tematika. Vrlo uspjelo rješenje naslovnice i ovoga je puta dala Romana Kašaj.
Adolf Polegubić