Diaspora croatica

Digitalno doba i pastoral mladih

„Digitalno doba i pastoral mladih“, zbornik, (vlč. Ivica Komadina, Hrsg.; dr. sc. Adolf Polegubić, uredio), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 28, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am

Diaspora croatica

Sakrament bolesničkog pomazanja

„Sakrament bolesničkog pomazanja“, zbornik, (vlč. Ivica Komadina, Hrsg.; dr. sc. Adolf Polegubić, uredio), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 26, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2018.

Diaspora croatica

Sakramenti i pastoral obitelji

Biblioteka Diaspora croatica, knjiga 25. Sakramenti i pastoral obitelji [Sakramente und Familienpastoral], zbornik radova [Sammelband], (Pfr. I. Komadina, Hrsg.), Hrvatski dušobrižnički ured [Kroatenseelsorge in Deutschland],

Diaspora croatica

Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj

Adolf Polegubić, „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“ Biblioteka Diaspora croatica, knjiga 24 Hrvatski dušobrižnički ured Frankfurt am Main, 2017., 254 str.

Vjera, psihologija i zdravlje
Diaspora croatica

Vjera, psihologija i zdravlje

„Vjera, psihologija i zdravlje“, zbornik radova, (vlč. Ivica Komadina, Hrsg.), (uredio dr. sc. Adolf Polegubić), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 23, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main,

Diaspora croatica

Zapad, vjera i razum

„Zapad, vjera i razum“, zbornik radova, (vlč. I. Komadina, Hrsg.), (uredili dr. Adolf Polegubić i dr. Boris Vulić), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 21, Hrvatski dušobrižnički ured,

Diaspora croatica

Kršćanstvo i identitet

„Kršćanstvo i identitet“, zbornik radova, (vlč. I. Komadina, Hrsg.), (uredio dr. Adolf Polegubić), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 20, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2014., 222

Diaspora croatica

Ljekaruša od smijeha

„Ljekaruša od smijeha“, (prikupio, priredio, zapisao i prilagodio dr. Adolf Polegubić), Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2014., 138 str.; cijena 6 eura

Diaspora croatica

Rad i nezaposlenost danas

„Rad i nezaposlenost danas“, zbornik, (vlč. I. Komadina, Hrsg.), (uredio A. Polegubić), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 19, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2013., 158

Diaspora croatica

Hrvatski iseljenički križni put

Adolf Polegubić, „Hrvatski iseljenički križni put“, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2012., 40 str., cijena: EUR 5,00

Diaspora croatica

Na putu prema novom životu

Fra Josip Bebić, „Auf dem Weg zu neuem Leben“ (Na putu prema novom životu), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 18, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main,

Diaspora croatica

Mediji i nova evangelizacija

„Mediji i nova evangelizacija“, zbornik, (vlč. I. Komadina, Hrsg.), (uredili dr. D. Labaš i dr. A. Polegubić),  Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 17, Hrvatski dušobrižnički ured,

Diaspora croatica

Teološko promišljanje o pastoralu samaca

„Teološko promišljanje o pastoralu samaca“, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 15, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2010., 136 str., cijena:

Diaspora croatica

Fenomen (ne)religioznosti u suvremenoj književnosti

„Fenomen (ne)religioznosti u suvremenoj književnosti”, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 13, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2009., 160 str., cijena:

Diaspora croatica

Novi karizmatski pokreti

„Novi karizmatski pokreti i gibanja u Crkvi“, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 12, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2008., 108

Diaspora croatica

Aktualni trenutak Crkve i domovine

„Aktualni trenutak Crkve i domovine”, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 11, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2007., 136 str., cijena:

Diaspora croatica

Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

Adolf Polegubić, „Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj”,  Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 10, Glas Koncila, Hrvatski dušobrižnički ured, Zagreb, Frankfurt, 2007., 220 str.

Diaspora croatica

Budućnost hrvatskih katoličkih misija u Europi

„Budućnost hrvatskih katoličkih misija u Europi“, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 9, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2006., str. 130,

Diaspora croatica

Izazov nove religioznosti

„Izazov nove religioznosti“, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 7, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2005., 392 str., cijena: EUR 8,00

Diaspora croatica

Suvremeni pristup Bibliji

„Suvremeni pristup Bibliji”, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 6, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2004., 279 str., cijena: EUR 8,00

Diaspora croatica

Hrvatska dijaspora u Crkvi i domovini

„Hrvatska dijaspora u Crkvi i domovini”, zbornik, (o. J. Klarić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 5, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2003., 110 str.,

Diaspora croatica

Dijasporske godine

Anto Batinić, „Dijasporske godine“, Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 4, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2002., 218 str.

Diaspora croatica

Hrvatska obitelj u pokretu

„Hrvatska obitelj u pokretu“, zbornik, (o. J. Klarić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 2, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2001., 288 str. , cijena: