Suvremeni pristup Bibliji

Die Bibel in der zeitgenössischen Auseinandersetzung

Bibliothek Diaspora croatica, Sammelband 6,
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland,
Verantwortlich: Pater Josip Bebić
Frankfurt am Main, 2004, EUR 8,00

„Suvremeni pristup Bibliji”, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 6, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2004., 279 str., cijena: EUR 8,00

ISBN 3-00-013251-1

8,00 

Beschreibung

Peti po redu zbornik radova u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u nizu „Diaspora croatica” nosi naziv „Suvremeni pristup Bibliji”. U toj hvale vrijednoj knjizi dvojezično (hrvatski i njemački) na 279 stranica objavljena su predavanja o temi „Suvremeni pristup Bibliji”, koja je aktualizirana 2003. godine početkom listopada u „Godini Biblije” na godišnjem pastoralnom skupu hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz Zapadne Europe u Bergisch Gladbachu kod Kölna.

Predgovor zborniku napisao je delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj fra Josip Bebić, a u zborniku su uz predavanja dr. fra Tomislava Vuka iz Jeruzalema pod nazivom „Biblija u suvremenom svijetu” i „Kako se Crkva služi Biblijom”, dr. s. Rebeke Anić iz Splita „Žene i Biblija” te dr. Tončija Matulića iz Zagreba „Bioetičko pitanje u svijetlu objave”, objavljeni i brzojavi upućeni sa skupa Svetome Ocu u znak zahvale za njegove dosadašne pohode Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te 25. obljetnice njegova pontifikata, i nadbiskupu Josipu Bozaniću u povodu njegova uvrštenja u članstvo Kardinalskog zbora Svete Rimske Crkve, te na kraju u dodatku iscrpna Bibliografija za biblijski rad, naročito s djecom i mladeži koju je sakupio o. Vuk. Dr. Vuk ističe kako već sama činjenica da postoji toliko metoda, pristupa i „čitanja“ Biblije ukazuje na to da je ona prestala biti predmetom jedino religioznog interesa, te da se njome ne bave samo vjernici ili još uže samo teolozi i kler. Istaknuo je kako Bibliju čitaju i istražuju mnogi, ali s vrlo različitih vidova, koji ne moraju imati nikakve veze s vjerom i religijom, niti dakle s kriterijima njezine interpretacije, a niti njihova interpretacija podliježe na bilo koji način sudu ili autoritetu crkvenog Učiteljstva. „Takvo stanje temelji se na pozitivnom gledanju i vrednovanju Biblije od strane ‘svijeta’. Dakle s vida opće kulture. A to je omogućeno baš time što je ona prestala biti isključivim monopolom židovskih i kršćanskih vjerskih zajednica i njihova interesa, potreba i svjetonazora.”

Dr. s. Rebeka Anić posebno ističe znanstveno razračunavanje žena s tumačenjima Biblije koja su imala svrhu održati drugotnost i podređenost žena te napominje kako su tumači Biblije kroz povijest bili uglavnom muškarci.

„Velike žene Biblije gotovo se redovito uzima kao dokaz da žene mogu djelovati ako to žele i u patrijarhalnim strukturama, dakle koristi ih se kako bi se potkrijepio stav da nisu potrebne promjene struktura i odnos prema ženama. ”

Dr. Matulić ističe kako svijest o grijehu izbija iz osobne vjere u Boga ljubavi, dobrote i milosrđa, jednom riječju − vjere u Boga za nas. „Biblijskoga Boga kršćani smiju zvati i zovu svojim Ocem. To nas je poučio Gospodin naš Isus Krist. Prema tome, nezamislivo je da bi kršćansko rješavanje ‘bioetičkog pitanja’ moglo biti s ičim drugim tako intimno, štoviše, nerazdruživo povezano kao s pitanjem o Bogu Gospodina našega Isusa Krista.”

Predavači, birani po vrsnoći i stručnosti, piše delegat o. Bebić u predgovoru zbornika, svojim su predavanjima uspjeli zainteresirati sudionice i sudionike skupa, njih oko 150 iz osam europskih zemalja, što potvrđuju vrlo živi razgovori vođeni izvan službenoga programa skupa. Skupu su također pribivali i dubrovački biskup, predsjednik Vijeća za hrvatsku inozemnu pastvu Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine dr. Želimir Puljić i pomoćni kölnski biskup Norbert Trelle.

„Ovaj zbornik priredili smo u prvome redu zato da ono što je na susretu rečeno trajno sačuvamo i učinimo dostupnim svima koji su za promatranu problematiku na bilo koji način zainteresirani, a takvih, uvjeren sam, nije malo.” Za nadati se da će svi oni koji žele pristupati Bibliji na suvremen način u zborniku pronaći dovoljno znanstveno utemeljenog sadržaja, a njegovim objaljivanjem istovremeno na hrvatskom i njemačkom jeziku ta sve aktualnija tematika tako postaje bliža ne samo hrvatskim već i njemačkim čitateljima i znanstvenim djelatnicima. U tom smislu skladno se uklapa i vrlo uspjelo rješenje korica zbornika autorice Romane Kašaj.

Adolf Polegubić