Vjera, psihologija i zdravlje

„Vjera, psihologija i zdravlje“, zbornik radova, (vlč. Ivica Komadina, Hrsg.), (uredio dr. sc. Adolf Polegubić), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 23, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2016., 246 str. 

Iz tiska je izašao 17. po redu Zbornik radova s godišnjih pastoralnih skupova hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz zapadne Europe, koje organizira Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni. U novom Zborniku, u izdanju spomenutog Ureda, predavanja su sa skupa održanog od 5. do 9. listopada 2015. u Kaštel Štafiliću, u R. Hrvatskoj, o temi „Vjera i duševno zdravlje – kako pomažu vjera, psihologija i medicina“.
Zbornik nosi naziv „Vjera, psihologija i zdravlje“, a uredio ga je dr. Adolf Polegubić. U Zborniku, koji broji 246 str., objavljeni su radovi dr. Mira Jakovljevića
 „Oblikovanje zdravlja kroz duhovnost“, „Ličnost, društvo i zdravlje – poremećaji ličnosti iz spiritualne perspektive“ i „Mračna noć duše: depresija i duhovnost“; dr. Mije Nikića „Vjera i duševno zdravlje (Kako vjerom nadvladati strah)“, „Principi biblijske psihoterapije“ i „Terapeutski učinci sakramenta pokore, bolesničnog pomazanja i Euharistije“ i dr. Tomislava Ivančića „Kako rasti u vjeri“, „Moderni čovjek u potrazi za smislom života“ i „Kako danas voditi duše (moderno dušobrižništvo)“.
Predgovor je napisao delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, koji ističe uvjerenje da će Zbornik naići na dobar prijem kod čitalačke publike i biti im od pomoći u njegovanju vjere i duševnog zdravlja.
Prvi recenzent Zbornika prof. dr. sc. Šimun Šito Ćorić ističe kako imati pred sobom zajedno ove vodeće ljude u našem narodu na polju proučavanja, obrazlaganja i prenošenja nužnih i tako važnih spoznaja o psihičkom zdravlju, zdravoj religioznosti i njihovu međusobnu odnosu, rijetko je zadovoljstvo, duhovni užitak i svestrana korist. „Oni koji budu držali u rukama i makar djelomično proučili ove tekstove, obogatit će sebe i druge oko sebe na tim poljima duševnog zdravlja i zdrave religioznosti kao rijetko kada u nekoj drugoj prigodi. Čitajući ih ovako pitko izgovorene i napisane, imat će također doživljaj kao da su i sami bili sudionice i sudionici Godišnjeg simpozija hrvatskih pastoralnih djelatnika iz hrvatskoga europskog izvandomovinstva 2015. godine.“
Drugi recenzent mr. mr. sc. Frane Vugdelija je istaknuo kako se već dugo u medicinskim i inim znanstvenim krugovima ističe nezaobilazno značenje i doprinos vjere i duhovnosti za tjelesno i duševno zdravlje. „U ovom Zborniku sabrana su predavanja trojice naših vodećih stručnjaka na tom polju. Miro Jakovljević za polazište uzima klinički i psihijatrijski okvir i obogaćuje ga, proširuje i upotpunjuje kroz življenu vjeru i duhovnost, ukazujući na paralele između kliničke patologije i biblijskih tekstova. Onima koji su duševno oboljeli, uz psihijatrijsku, nužno je potrebna i duhovna pomoć, odnosno liječenje. Mijo Nikić uzima Bibliju kao jasan primjer i podlogu te polazi od religijske, vjerske i duhovne dimenzije, da bi ju upotpunio psihološkom dimenzijom. I prema njemu, vjera i duhovnost, obogaćene psihološkim spoznajama, važne su odrednice za duhovno i duševno zdravlje. Tko želi liječiti duševno oboljele, mora imati u vidu i jedno i drugo. Tomislav Ivančić u svojim izlaganjima nudi sintezu biblijskoga, vjerskoga i psihološkog pristupa, dodajući joj smisaonost i traganje za njom. U njegovim radovima posebno je dojmljiva osobna vjerodostojnost i proživljenost te naputak da će samo oni koji spoznaju suštinski smisao života, ma što doživjeli, moći očuvati i graditi duševno zdravlje. Svi oni koji sadržaje ovoga Zbornika pročitaju, prouče, prodube i primijene u svom osobnom životu, i na isti način pouče u tome sve one s kojima dolaze u doticaj, s kojima rade, pridonijet će razvoju zdrave religioznosti te očuvanju i širenju duševnog i tjelesnog zdravlja. Ponuđeni sadržaji u ovome Zborniku očituju se kao putokazi u životu. Rijetko se na jednome mjestu, u jednoj knjizi, ovako cjelovito i sažeto, može pročitati toliko i takvo bogatstvo biblijskih mudrosti, korisnih psiholoških, psihijatrijskih i ljudskih spoznaja, kao u ovome Zborniku“, istaknuo je.
Adolf Polegubić