Stanje i perspektiva hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj

„Zbornik radova simpozija o stanju i perspektivi hrvatskoga dušobrižništva u Njemačkoj“, zbornik, (o.J.Klarić, Hrsg.), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 1, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 1999., cijena: EUR 8,00

Kroz osam predavanja i kroz raspravu na skupu je pokušano odgovoriti na stanje, izazove, posteškoće i perspektivu hrvatskih katoličkih misija, odnosno hrvatskoga radništva i iseljeništva u Europi općenito. Dogodilo se naime da se pritom na prijelazu stoljeća i tisućljeća ne radi samo o datumskoj nego i o sadržajnoj prijelomnici.

Radi se o pokušaju odgovora na pitanje, kako će u bliskoj (pa i daljnjoj) budućnosti izgledati hrvatske katoličke misije u pastoralnim okvirima i planovima mjesne i domovinske Crkve?

Što će biti s drugim, trećim, pa čak i četvrtim hrvatskim naraštajem u ovoj zemlji?

Dokad će za te mlade naraštaje, koji su ovdje rođeni i odrasli, te koji bolje govore njemački nego hrvatski, biti potrebne hrvatske katoličke misije?

Dokad će domovinska Crkva imati dovoljno svećenika za misije u inozemstvu?

Vrlo je važno našim mladim naraštajima u iseljeništvu prenijeti tako vjeru, da je mogu prakticirati i u sklopu naših misija, ali i u mjesnim njemačkim župnim zajednicama. Isključiva jednostrana orijentacija, bilo samo na misije, bilo samo na mjesne župe, mogla bi mlade naraštaje ostaviti na raskrižju ili ih posve utopiti. Cilj je naime sačuvati vjeru kod tih naraštaja te ih pripraviti na življenje te vjere, kao u nacionalnim misijama (koje će zasigurno još dugo djelovati u velikim područjima i gradovima), tako i u mjesnim njemačkim župama, odnosno u mjestima u kojima će s vremenom potupno nestajati naše misije.

Zbog važnosti ove problematike Hrvatski dušobrižnički ured je odlučio tiskati sva predavanja u jednom zborniku.

Zbornik je objavljen na hrvatskom i na njemačkom jeziku.

On je ujedno prilog hrvatske inozemne pastve proslavi Velikoga jubileja 2000. godine.