Živa zajednica

Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni već više od četrdeset godina objavljuje glasilo hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj „Živa zajednica“, „a ova publikacija izgleda svojim sadržajima i svojom opremom kao nešto najbolje što Hrvati tiskaju u inozemstvu“.

Prvi je broj objavljen u rujnu 1978., a dobio je naziv po živoj vjerskoj zajednici Hrvata katolika u Njemačkoj. Taj naziv također označava i živu hrvatsku nacionalnu zajednicu. List je u početku bio biltenskog značenja. U njemu su objavljivani važniji crkveni dokumenti, vijesti iz Crkve u domovini i svijetu, vijesti o aktivnostima u hrvatskim katoličkim zajednicama u Njemačkoj, imena krštenih, vjenčanih, umrlih. Također su objavljivani i tekstovi o hrvatskoj povijesti i kulturnoj baštini. Taj trend glasilo je slijedilo i kasnije, ali su se iz godine u godinu uvodile i nove rubrike te se nastojalo oko poboljšanja grafičkoga izgleda lista. Jednom riječju – tematika glasila bila je posvećena vjersko-crkvenim, ali i općedruštvenim temama. Tijekom godina glasilo je pokušalo stvarati i javno mnijenje među Hrvatima u Njemačkoj, ali i šire. U središtu njegova zanimanja je općenito hrvatski čovjek u izvandomovinstvu, bilo „gastarbajter“ prvog naraštaja, pripadnici drugog, trećeg i sl. naraštaja, poslovni ljudi, intelektualci, kulturni djelatnici i dr.

„Živa zajednica“ posebno prati brojne aktivnosti hrvatskih katoličkih misija i zajedica u Njemačkoj, na suvremen način piše o vjeri, vjerskim, socijalnim i obiteljskim te kulturnim temama, objavljuje razgovore s istaknutim osobama iz crkvenog i društvenog života iz izvandomovinstva i iz domovine. U glasilu se također vodi računa o čistoći hrvatskoga jezika. „Prilog na njemačkom jeziku“ uveden je za delegata fra Josipa Klarića, od br. 3/1998.

Izdavač:
Hrvatski dušobrižnički ured
(Kroatenseelsorge in Deutschland)
An den Drei Steinen 42 d
60435 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 954048-0
Fax +49 69 954048-24
E-Mail:
delegatur@kroatenseelsorge.de
zivazajednica@kroatenseelsorge.de
Odgovara:
Vlč. Ivica Komadina
Glavni urednik:
Dr. sc. Adolf Polegubić

Redakcija:
Stjepan Herceg
Kristina Kovačević
Marija Lovrić-Holenda
Dr. sc. Adolf Polegubić
Antonia Tomljanović-Brkić
P. Jozo Župić

Grafička priprema:
Ljubica Markovica-Baban

Godišnja pretplata:
uključujući Porto: EUR 16,-
Pošiljke po Europi: EUR 22,-
Za prekomorske države: EUR 35,-
Banka:
VDD/Kroatenseelsorge in Deutschland
IBAN:
DE03 7509 0300 0006 4989 73
SWIFT-BIC: GENODEF1M05