Biblijske olimpijade

Hrvatski dušobrižnički ured svakih nekoliko godina organizira Biblijsku olimpijadu na određenu aktualnu temu. Na olimpijadama se rado okupljaju djeca i mladi. Olimpijade, koje su natjecateljskog značenja, uglavnom se održavaju u Njemačkoj, a povremeno i u domovini.