Osoblje

Vlč. Ivica Komadina

delegat

Ivan Gavranović

Urednik Žive zajednice

Romana Kašaj

tajnica

Ella Bojčetić

tajnica

Gabriela Grgić

suradnica

Tko smo mi

Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj je ured triju biskupskih konferencija (Njemačke biskupske konferencije, Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konfenecije Bosne i Hercegovine), koji je odgovoran za komunikaciju među tim biskupskim konferencijama, za upravne poslove i koordiniranje pastoralnim radom u hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj. Ured je ujedno sjedište delegata za hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj. Sadašnji delegat je vlč. Ivica Komadina, Mostar.
Hrvatski dušobrižnički ured između ostalog organizira razne pastoralne skupove, sastanke i seminare na područnoj i saveznoj razini. U to spadaju: hodočašća, duhovne vježbe za svećenike i đakone, seminari daljnje izobrazbe za đakone i pastoralne suradnice/-ke, regionalni pastoralni susreti, godišnji pastoralni skupovi, susreti mladeži, biblijske olimpijade, folklorni festivali, susreti crkvenih zborova mladih i odraslih, susreti hrvatskih studenata u Njemačkoj. (termini pod TERMINI)

Nekoliko važnijih podataka

Prema statistikama Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u SR Njemačkoj je danas oko 450.000 hrvatskih katolika.
U SR Njemačkoj trenutno je 97 hrvatskih katoličkih misija i zajednica, u kojima djeluje 89 svećenika, 2 trajna đakona, 51 pastoralnih suradnika/-ca (redovnica i laikinja i laika), te  50 tajnica i tajnika.

0
Hrvatskih katoličkih misija i zajednica
0
svećenika
0
trajni đakon
0
pastoralni suradnika/-ca
0
tajnica i tajnika

Publikacije

Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni od 1978. godine objavljuje glasilo hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj ŽIVA ZAJEDNICA. Glasilo na hrvatskom i njemačkom jeziku informira o životu u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj i donosi zanimljive tekstove o vjeri, kulturi, nacionalnoj povijesti i hrvatskom jeziku.

Ured redovito objavljuje i ZBORNIKE radova s godišnjih pastoralnih skupova svećenika, đakona i pastoralnih suradnika iz zapadne Europe, te jednolisni HRVATSKI KATOLIČKI KALENDAR.

U izdanju Ureda redovito izlazi i VODIČ s adresama svih hrvatskih katoličkih misija u Europi i prekomorskim zemljama, hrvatskih socijalnih djelatnika u savjetovalištima Njemačkog Caritasa, te s adresama mnogih drugih karitativnih i crkvenih ustanova.

Delegati (naddušobrižnici) za hrvatsku pastvu u Njemačkoj

 • vlč. Andrija Kordić, Vrhbosanska nadbiskupija (1946.-1951.)
 • dr. fra Dominik Šušnjara, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split (1951.-1971.)
 • fra Bernard Dukić, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split (1971.-1997.)
 • fra Josip Klarić, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split (1997.- 2003.)
 • fra Josip Bebić, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split (2003.-2010.)
 • vlč. Ivica Komadina, Mostarsko-duvanjska biskupija (2011.- do danas)

Glavni urednici Žive zajednice

 • fra Bernard Dukić (1978.-1979.)
 • fra Ignacije Vugdelija (1979.-1991.)
 • don Ante Živko Kustić (1991.-1993.)
 • fra Anto Batinić (1994.-2002.)
 • dr. sc. Adolf Polegubić (2002.-2023.)
 • Ivan Gavranović (2023. do danas)