Hrvatski katolički kalendar

  Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni svake godine objavljuje jednolisni Hrvatski katolički kalendar. U kalendaru se ističu i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetišta u Njemačkoj i u Lurd u Francuskoj. Daljnje obavijesti i narudžbe na naš Ured.