Suche

Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj

Kroatenseelsorge in Deutschland

Adolf Polegubić, „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“
Biblioteka Diaspora croatica, knjiga 24
Hrvatski dušobrižnički ured
Frankfurt am Main, 2017., 254 str.

Bibliothek Diaspora croatica, Band 24,
Adolf Polegubić, „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“ („Kroatenseelsorge in Deutschland”)
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland
Frankfurt am Main, 2017, 254 Seiten

Beschreibung

Iz tiska je izašla 16. po redu knjiga dr. Adolfa Polegubića, pastoralnog teologa, novinara i pjesnika, glavnog urednika „Žive zajednice“ pod nazivom „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“. Knjiga se bavi crkveno-povijesnim i pastoralno-teološkim područjem, u njoj se po prvi put na jednom mjestu sažima sve ono važno o dušobrižništvu za Hrvate katolike u Njemačkoj, a pritom se daje poglavito povijesni kontekst nastanka i sadašnjeg djelovanja hrvatskih katoličkih misija, zajednica i župa u Njemačkoj. Knjiga ima 254 stranice, a objavljena je u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u nizu „Diaspora croatica“ knj. 24. Stručni savjetnik za knjigu je izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš.

Uz uvodne tekstove pomoćnog sarajevskog biskupa, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu mons. dr. Pere Sudara, ravnatelja Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislava Markića, nacionalnog ravnatelja Njemačke biskupske konferencije za katolike drugih materinskih jezika Stefana Schohea, delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivice Komadine i autora dr. Adolfa Polegubića, u knjizi se nalaze poglavlja o pastoralnoj skrbi Katoličke Crkve za migrante u novije vrijeme, dušobrižništvu za Hrvate u inozemstvu, Katoličkoj Crkvi u Njemačkoj, Katoličkoj Crkvi i Hrvatima u Njemačkoj, Hrvatskim katoličkim misijama, zajednicama i župama u Njemačkoj (u ovom dijelu govori se o svim sadašnjim i bivšim misijama, zajednicama i župama u Njemačkoj), Hrvatskim katoličkim misijama, zajednicama i župama u Njemačkoj u vjerničkim očima i Njemačkom savezu Karitasa – Deutscher Caritasverband e.V. Tu je i sažetak na njemačkom jeziku, kao i iscrpna bibliografija s posebnim dijelom posvećenim spomen knjigama hrvatskih katoličkih misija, zajednica i župa u Njemačkoj i njihovim internetskim i facebook stranicama. Na kraju se nalaze kazala osobnih imena i zemljopisnih naziva kao i bilješka o autoru.

„Knjiga dr. Adolfa Polegubića ‘Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj’ nedvojbeno ima svoje mjesto u povijesti hrvatskog iseljeništva, napose pak s obzirom na onu dimenziju bez koje se ono jednostavno ne može zamisliti, a to je dušobrižništvo. Ona donosi njemačku stvarnost, sa svim njezinim specifičnostima u odnosu na one druge u kojima su se Hrvati našli i nalaze se diljem svijeta. Kao takvo, vrlo je izvjesno da će ovo djelo, u hrvatskim crkvenim okvirima, ali i šire, biti prepoznato i prihvaćeno. To, naravno, uključuje i našu znanstvenu javnost koja se na različite načine bavi ovim ili sličnim temama. Djelo donosi autentičan, znanstveno utemeljen, ali istodobno i ljudski privlačan pregled dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj“, istaknuo je u recenziji povjesničar prof. dr. sc. Marko Trogrlić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Recenzent teolog doc. dr. sc. Boris Vulić, s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ističe: „Suočeni s novim valom iseljavanja Hrvata, pri čemu Njemačka ostaje poželjnom destinacijom za pokušaje novih koraka mnogih mladih pa i cijelih obitelji, studija dr. Adolfa Polegubića o dušobrižništvu Hrvata u Njemačkoj predstavlja njegov prilog očuvanju katoličkoga i hrvatskoga identiteta starih i novih iseljenika. Stilski dotjerano i prihvatljivo, s izrazitim osjećajem za detalje i jednako istančanim osjećajem za njihovu sintezu i objektivni prikaz, ovo djelo svjedoči o snazi zajedništva iseljenih Hrvata u Njemačkoj te dušobrižnički izvrsno organiziranoj brizi svih odgovornih za njih. Studija autora potvrđuje kao vrsna poznavatelja prošlosti i sadašnjosti hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, a čitatelju omogućuje da se upozna s bogatstvom osoba i djelovanja koje jamče budućnost istim zajednicama.“