Suche

Hrvatski iseljenički križni put

Adolf Polegubić: Hrvatski iseljenički križni put

Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland,
Verantwortlich: Pfarrer Ivica Komadina,
Frankfurt am Main, 2012

Adolf Polegubić, „Hrvatski iseljenički križni put“,
Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2012., 40 str.

ISBN 978-3-9811785-5-3

Beschreibung

Iz tiska je izišao Hrvatski iseljenički križ­ni put autora dr. Adolfa Polegubića, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Fran­kfurtu na Majni. Tijekom stoljeća napisani su brojni „križni putovi“. I na hrvatskom ih je jeziku velik broj. Dr. Adolf Polegubić odlučio se za Hrvatski iseljenički križni put, a ideja za to nastajala je tijekom hrvatskih hodočašća u Njemačkoj i u svijetu. Tako je ostvaren ovaj križni put namijenjen Hrvatima katolicima u iseljeništvu na kojem oni pobožnim hodom prate od postaje do postaje Gospodina Isusa Krista – od Isusove osude do uskrsnuća, ali i sebe i svoj iseljenički život, napi­sao je u predgovoru delegat za Hrvat­sku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina. Hrvatski iseljenički križni put ilustriran je slikama križnoga puta autora Gottfrieda Hermanna i oltarnim reljefom (za XV. postaju) uskrsloga Krista koje se nalaze se u crkvi Sv. Kristofora u Preungesheimu u Frankfurtu na Majni, a u knjizi su objavljene dopuštenjem župnika fra Ante Batinića.

Dr. Adolf Polegubić pastoralni je teolog, novinar i pjesnik, glavni urednik mjesečnika hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj „Živa zajednica“. Dosad je objavio više knjiga iz područja pastoralne teologije, novinarstva i književnosti (poezija).

Ć.F.