Godišnji pastoralni skupovi hrvatskih svećenika, đakona i pastoralnih suradnica i suradnika iz zapadne Europe

Hrvatski dušobrižnički ured već više desetljeća organizira godišnje pastoralne skupove hrvatskih svećenika, đakona i pastoralnih suradnica i suradnika iz zapadne Europe. Skupovi se uglavnom organiziraju u SR Njemačkoj, a povremeno i u R. Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na skupovima se obrađuju aktualne pastoralne i druge teme, na kojima svojim predavanjima sudjeluju ugledni teolozi i drugi znanstvenici iz domovine i inozemstva. Hrvatski dušobrižnički ured već godinama uspješno objavljuje zbornike sa spomenutih skupova.