Suche

Povratak, integracija ili asimilacija? – Razgovori o hrvatskoj dijaspori (II.)

Adolf Polegubić: »Povratak, integracija ili asimilacija? – Razgovori o hrvatskoj dijaspori (II.)«
Diaspora croatica knj. 22,
Hrvatski dušobrižnički ured,
Frankfurt am Main, 2016., 148 str.

Bibliothek Diaspora croatica, Band 22
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland
Verantwortlich: Pfarrer Ivica Komadina
Frankfurt am Main, 2016

ISBN 978-3-9815964-4-1

Beschreibung

U drugoj knjizi intervjua pod naslovom »Povratak, integracija ili asimilacija? – Razgovori o hrvatskoj dijaspori (II.)« dr. Adolf Polegubić donosi dvadeset intervjua koje je vodio s istaknutim osobama crkvenoga i društvenog života – iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Švicarske i dr. – pri čemu je naglasak stavljen na pastoralno djelovanje među hrvatskim izvandomovinstvom, a dotaknute su i druge važne teme života i djelovanja Hrvata izvan domovine. Intervjui u ovoj Polegubićevoj knjizi prethodno su objavljeni od 2006. do 2015. godine u »Živoj zajednici«, mjesečniku hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koji od rujna 1978. godine izlazi u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Frankfurtu na Majni, a čiji je glavni urednik upravo dr. Polegubić. Intervjui slijede kronološki red njihova objavljivanja u »Živoj zajednici«, od novijih prema starijima. Dakako da je u »Živoj zajednici« u tom vremenu objavljeno puno više intervjua nego ih je odabrano za onu prvu i sada ovu drugu autorovu knjigu. U obje knjige objavljeno je trideset i pet intervjua u rasponu od 2002. do 2015. godine. Autor je od sugovornika nastojao dobiti što konkretnije odgovore na osobito važna pitanja o hrvatskom izvandomovinstvu. Sugovornici u ovoj knjizi su: Srebrenka Šeravić, mons. dr. Petar Rajič, dr. s. Nela Gašpar, dr. Tomislav Markić, Stjepan Herceg, dr. Željka Lovrenčić, mons. Ivan Miklenić, dr. Siniša Kušić, dr. Ivan Đikić, fra Joško Kodžoman, fra Mićo Pinjuh, mons. dr. Robert Zollitsch, mons. dr. Marin Srakić, mons. dr. Pero Sudar, vlč. Ivica Komadina, kardinal Karl Lehmann, mr. Zrinka Lučić-Vrhovac, dr. Ivo Krpina, mons. dr. Nikola Eterović i kardinal Vinko Puljić. Komunikolog dr. Danijel Labaš ističe kako se autor sa svojim sugovornicima dotiče različitih pitanja i tema koje sveobuhvatno tretiraju problematiku »hrvatske dijaspore«. Na tragu toga, jedan od sugovornika, biskup Mainza, kardinal Karl Lehmann, istaknuo je kako kod Hrvata naročito visoko cijeni njihovu vjersku snagu i smisao za zajedništvo, ljubav prema vlastitom vjerskom blagu i spremnost na uzajamno pomaganje. »To sam na poseban način doživio za vrijeme rata, gotovo kao čudo. Nadam se da to u uvjetima našeg sekulariziranog društva neće oslabjeti i nestati.« Pitanje hrvatskog izvandomovinstva posebno je važno pitanje, stoga bi mu trebalo pristupiti s punom zauzetošću i odgovornošću na svim razinama. I ova druga knjiga intervjua dr. Adolfa Polegubića, koja je ujedno autorova 15. knjiga po redu, kao i ona prethodna iz 2006. godine, u tom smislu može biti ne samo poticaj, nego i velika pomoć u razmišljanju i djelovanju. »Čitajući ovu knjigu, dobit ćete jedan posve osoban uvid u život društva, Crkve, ali i naše hrvatske dijaspore, i to kroz riječi i iskustva probranih sugovornika. No svakome je od ovdje prikupljenih intervjua zajedničko što pozivaju na dijalog, razumijevanje te susretanje. Upravo se to čini i kao okosnica svih naših budućih razgovara o hrvatskoj dijaspori. Adolf Polegubić, zajedno sa svojim sugovornicima, uhvatio je trenutak i omogućio čitateljima da čitajući ovu knjigu lakše prepoznaju sve skrivene potencijale u hrvatskom društvu«, ističe dr. Igor Kanižaj u recenziji. Recenzentica dr. Irena Sever ističe pak kako je ta knjiga intervjua i svojevrsni »hommage« svima onima koji se brinu za duhovno, psihičko i fizičko zdravlje naših iseljenika u svijetu gradeći most između domovinske i izvandomovinske Hrvatske te pomažući, s jedne strane, u očuvanju i njegovanju vlastitoga etničkoga i vjerskog identiteta, a s druge, lakšoj integraciji u autohtono društvo države primateljice i njenu lokalnu kulturu i vrijednosti. (A.P.)