Suche

Vjera, psihologija i zdravlje

Glaube, Psychologie und Gesundheit

Bibliothek Diaspora croatica, Band 23
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland
Verantwortlich: Pfarrer Ivica Komadina
Aufbereitung: Dr. sc. A. Polegubić
Frankfurt am Main, 2016

„Vjera, psihologija i zdravlje“, zbornik radova, (vlč. Ivica Komadina, Hrsg.), (uredio dr. sc. Adolf Polegubić), Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 23, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2016., 246 str.

ISBN 978-3-9815964-5-8

Beschreibung

Iz tiska je izašao 17. po redu Zbornik radova s godišnjih pastoralnih skupova hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz zapadne Europe, koje organizira Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni. U novom Zborniku, u izdanju spomenutog Ureda, predavanja su sa skupa održanog od 5. do 9. listopada 2015. u Kaštel Štafiliću, u R. Hrvatskoj, o temi „Vjera i duševno zdravlje – kako pomažu vjera, psihologija i medicina“.
Zbornik nosi naziv „Vjera, psihologija i zdravlje“, a uredio ga je dr. Adolf Polegubić. U Zborniku, koji broji 246 str., objavljeni su radovi dr. Mira Jakovljevića
 „Oblikovanje zdravlja kroz duhovnost“, „Ličnost, društvo i zdravlje – poremećaji ličnosti iz spiritualne perspektive“ i „Mračna noć duše: depresija i duhovnost“; dr. Mije Nikića „Vjera i duševno zdravlje (Kako vjerom nadvladati strah)“, „Principi biblijske psihoterapije“ i „Terapeutski učinci sakramenta pokore, bolesničnog pomazanja i Euharistije“ i dr. Tomislava Ivančića „Kako rasti u vjeri“, „Moderni čovjek u potrazi za smislom života“ i „Kako danas voditi duše (moderno dušobrižništvo)“.
Predgovor je napisao delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, koji ističe uvjerenje da će Zbornik naići na dobar prijem kod čitalačke publike i biti im od pomoći u njegovanju vjere i duševnog zdravlja.
Prvi recenzent Zbornika prof. dr. sc. Šimun Šito Ćorić ističe kako imati pred sobom zajedno ove vodeće ljude u našem narodu na polju proučavanja, obrazlaganja i prenošenja nužnih i tako važnih spoznaja o psihičkom zdravlju, zdravoj religioznosti i njihovu međusobnu odnosu, rijetko je zadovoljstvo, duhovni užitak i svestrana korist. „Oni koji budu držali u rukama i makar djelomično proučili ove tekstove, obogatit će sebe i druge oko sebe na tim poljima duševnog zdravlja i zdrave religioznosti kao rijetko kada u nekoj drugoj prigodi. Čitajući ih ovako pitko izgovorene i napisane, imat će također doživljaj kao da su i sami bili sudionice i sudionici Godišnjeg simpozija hrvatskih pastoralnih djelatnika iz hrvatskoga europskog izvandomovinstva 2015. godine.“
Drugi recenzent mr. mr. sc. Frane Vugdelija je istaknuo kako se već dugo u medicinskim i inim znanstvenim krugovima ističe nezaobilazno značenje i doprinos vjere i duhovnosti za tjelesno i duševno zdravlje. „U ovom Zborniku sabrana su predavanja trojice naših vodećih stručnjaka na tom polju. Miro Jakovljević za polazište uzima klinički i psihijatrijski okvir i obogaćuje ga, proširuje i upotpunjuje kroz življenu vjeru i duhovnost, ukazujući na paralele između kliničke patologije i biblijskih tekstova. Onima koji su duševno oboljeli, uz psihijatrijsku, nužno je potrebna i duhovna pomoć, odnosno liječenje. Mijo Nikić uzima Bibliju kao jasan primjer i podlogu te polazi od religijske, vjerske i duhovne dimenzije, da bi ju upotpunio psihološkom dimenzijom. I prema njemu, vjera i duhovnost, obogaćene psihološkim spoznajama, važne su odrednice za duhovno i duševno zdravlje. Tko želi liječiti duševno oboljele, mora imati u vidu i jedno i drugo. Tomislav Ivančić u svojim izlaganjima nudi sintezu biblijskoga, vjerskoga i psihološkog pristupa, dodajući joj smisaonost i traganje za njom. U njegovim radovima posebno je dojmljiva osobna vjerodostojnost i proživljenost te naputak da će samo oni koji spoznaju suštinski smisao života, ma što doživjeli, moći očuvati i graditi duševno zdravlje. Svi oni koji sadržaje ovoga Zbornika pročitaju, prouče, prodube i primijene u svom osobnom životu, i na isti način pouče u tome sve one s kojima dolaze u doticaj, s kojima rade, pridonijet će razvoju zdrave religioznosti te očuvanju i širenju duševnog i tjelesnog zdravlja. Ponuđeni sadržaji u ovome Zborniku očituju se kao putokazi u životu. Rijetko se na jednome mjestu, u jednoj knjizi, ovako cjelovito i sažeto, može pročitati toliko i takvo bogatstvo biblijskih mudrosti, korisnih psiholoških, psihijatrijskih i ljudskih spoznaja, kao u ovome Zborniku“, istaknuo je.
Adolf Polegubić