Suche

Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj

ADOLF POLEGUBIĆ: Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj
Bibliothek Diaspora croatica, Band 10
Glas Koncila, Biblioteka Hrvatska povjesnica, Band 6;
Herausgeber: Glas Koncila und Kroatenseelsorge in Deutschland
Frankfurt am Main – Kroatenseelsorge in Deutschland, 2007

Adolf Polegubić, „Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj”,
Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 10, Glas Koncila,
Hrvatski dušobrižnički ured, Zagreb, Frankfurt, 2007., 220 str.

ISBN 978-3-9811785-0-0

Beschreibung

U nakladi „Glasa Koncila“ Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta objavio je knjigu dr. Adolfa Polegubića „Stoljeće katoličkog laikata u Hrvatskoj. Duhovnost laika, njihova crkvena i društvena pozicija i njihove institucije na temelju prosudbe Drugoga vatikanskog sabora”. Riječ je o crkvenom, duhovno-teološkom i pastoralno-povijesnom djelu koje na 220 stranica predstavlja, analizira i kritički vrjednuje povijesni razvoj katoličkog laikata u Hrvatskoj s naglaskom na smjernicama i mogućnostima djelovanja laika u hrvatskoj Crkvi i društvu u budućnosti. Nakon uvodnoga dijela, u kojem autor pojašnjava terminološko određenje pojma „laik”, u drugome poglavlju govori se o počecima Hrvatskoga katoličkog pokreta i njegovu razvoju do 1945. godine. Treće i četvrto poglavlje pod naslovima Katolički laikat u Hrvatskoj u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora te Laici u Crkvi u Hrvatskoj od 1972. do 1988. godine svjedoče o živoj praksi organiziranja katoličkog laikata u Hrvatskoj po Koncilskim načelima i smjernicama, koja je pod režimom komunističkog sustava pokušala biti potpuno ugušena. Promjene 1989./90. u društvu i Crkvi u Hrvatskoj naslov je petoga poglavlja u kojem autor u svjetlu demokratskih promjena u Hrvatskoj analizira stanje katoličkog laikata, a u šestome poglavlju pod naslovom Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj — najnoviji razvojni pravci od 1992. daje pregled njegova razvoja nakon 1992. godine. U posljednjem poglavlju dr. Polegubić donosi prognoze o razvoju i djelovanju hrvatskog laikata u budućnosti i to na dva područja: na području Crkve i društva.