Suche

Na putu prema novom životu

Auf dem Weg zu neuem Leben

Bibliothek Diaspora croatica, Band 18
P. Josip Bebić, Auf dem Weg zu neuem Leben,
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland,
Frankfurt am Main/Zagreb, 2012

Fra Josip Bebić, „Auf dem Weg zu neuem Leben“ (Na putu prema novom životu),
Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 18,
Hrvatski dušobrižnički ured,
Frankfurt am Main, 2012., 223 str.

ISBN 978-3-9811785-7-9

Beschreibung

Knjiga ravnatelja dušobrižništva HBK i BK BiH za Hrvate u inozemstvu fra Josipa Bebića na njemačkom jeziku pod nazivom „Auf dem Weg zu neuem Leben“ (Na putu prema novom životu), objavljena je u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. U grafički skladno oblikovanoj knjizi potkrijepljenoj brojnim (uglavnom) fotografijama u boji objavljeni su fra Josipovi tekstovi na njemačkom jeziku objavljivani u Živoj zajednici – mjesečniku hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, od srpnja 2003. do prosinca 2010. – u rubrici na njemačkom jeziku Duhovni impuls, u vrijeme dok je autor obnašao službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj. Tako je u knjizi kronološki – prema vremenu njihova objavljivanja u Živoj zajednici, objavljeno 76 fra Josipovih priloga.

„Sve ima svoje vrijeme“, „Hrvatska pripada Europi“, „Na početku školske godine“, „Isus – novorođeni Kralj“, samo su neki od naslova tekstova u kojima autor pišući daje pastoralne poticaje hrvatskim pastoralnih djelatnicima i hrvatskim vjernicima u Njemačkoj, a, s obzirom da su tekstovi objavljivani na njemačkom jeziku, upoznaje i odgovorne u njemačkoj Crkvi i njemačke čitatelje, s vrijednostima kako domovinske Crkve tako i brojne hrvatske katoličke zajednice u Njemačkoj. „Ova knjiga, još jedna povijest o doživljenom, dolazi sad u pravi, trenutak, da fra Josipu Bebiću zaželimo i Božji blagoslov i nesebičnu suradnju sa svima, s kojima će surađivati, za nešto sretniju budućnost svih hrvatskih iseljenika i čitave hrvatske nacije“, istaknuo je dr. fra Rafael Romić u predgovoru knjige. Kako i sam autor posvjedočuje u pogovoru, pri pisanju tekstova objavljenih u knjizi, najvećim se dijelom nadahnjivao Božjom riječju iz Svetog pisma te životom i primjerom svetaca.

Fra Josip Babić rođen u Metkoviću 1948. godine, član je Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Svečane zavjete položio je u La Verni u Italiji 1971. Za svećenika je zaređen 1974. u Imotskome. Nakon mlade mise bio je župnik u Ogorju, od 1977., nakon čega odlazi u Njemačku, gdje ostaje pune 33 godine. Od 1978. bio je kapelan u Eltvilleu, 1983. premješten je u Giessen, 1986. u Köln, od 1994. župnik je u St. Gabriel u Müchenu, a potom je u Mainzu. Godine 1997. izabran je za člana provincijske uprave, definitora, a u lipnju 2003. povjerena mu je službu delegata za hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj. Službu ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu preuzeo je 2010. u Zagrebu.

Adolf Polegubić