Suche

Suvremeni pristup Bibliji

Die Bibel in der zeitgenössischen Auseinandersetzung

Bibliothek Diaspora croatica, Sammelband 6,
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland,
Verantwortlich: Pater Josip Bebić
Frankfurt am Main, 2004

„Suvremeni pristup Bibliji”, zbornik, (o. J. Bebić, Hrsg.),
Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 6,
Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2004., 279 str.

ISBN 3-00-013251-1

Beschreibung

Peti po redu zbornik radova u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u nizu „Diaspora croatica” nosi naziv „Suvremeni pristup Bibliji”. U toj hvale vrijednoj knjizi dvojezično (hrvatski i njemački) na 279 stranica objavljena su predavanja o temi „Suvremeni pristup Bibliji”, koja je aktualizirana 2003. godine početkom listopada u „Godini Biblije” na godišnjem pastoralnom skupu hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz Zapadne Europe u Bergisch Gladbachu kod Kölna.

Predgovor zborniku napisao je delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj fra Josip Bebić, a u zborniku su uz predavanja dr. fra Tomislava Vuka iz Jeruzalema pod nazivom „Biblija u suvremenom svijetu” i „Kako se Crkva služi Biblijom”, dr. s. Rebeke Anić iz Splita „Žene i Biblija” te dr. Tončija Matulića iz Zagreba „Bioetičko pitanje u svijetlu objave”, objavljeni i brzojavi upućeni sa skupa Svetome Ocu u znak zahvale za njegove dosadašne pohode Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te 25. obljetnice njegova pontifikata, i nadbiskupu Josipu Bozaniću u povodu njegova uvrštenja u članstvo Kardinalskog zbora Svete Rimske Crkve, te na kraju u dodatku iscrpna Bibliografija za biblijski rad, naročito s djecom i mladeži koju je sakupio o. Vuk. Dr. Vuk ističe kako već sama činjenica da postoji toliko metoda, pristupa i „čitanja“ Biblije ukazuje na to da je ona prestala biti predmetom jedino religioznog interesa, te da se njome ne bave samo vjernici ili još uže samo teolozi i kler. Istaknuo je kako Bibliju čitaju i istražuju mnogi, ali s vrlo različitih vidova, koji ne moraju imati nikakve veze s vjerom i religijom, niti dakle s kriterijima njezine interpretacije, a niti njihova interpretacija podliježe na bilo koji način sudu ili autoritetu crkvenog Učiteljstva. „Takvo stanje temelji se na pozitivnom gledanju i vrednovanju Biblije od strane ‘svijeta’. Dakle s vida opće kulture. A to je omogućeno baš time što je ona prestala biti isključivim monopolom židovskih i kršćanskih vjerskih zajednica i njihova interesa, potreba i svjetonazora.”

Dr. s. Rebeka Anić posebno ističe znanstveno razračunavanje žena s tumačenjima Biblije koja su imala svrhu održati drugotnost i podređenost žena te napominje kako su tumači Biblije kroz povijest bili uglavnom muškarci.

„Velike žene Biblije gotovo se redovito uzima kao dokaz da žene mogu djelovati ako to žele i u patrijarhalnim strukturama, dakle koristi ih se kako bi se potkrijepio stav da nisu potrebne promjene struktura i odnos prema ženama. ”

Dr. Matulić ističe kako svijest o grijehu izbija iz osobne vjere u Boga ljubavi, dobrote i milosrđa, jednom riječju − vjere u Boga za nas. „Biblijskoga Boga kršćani smiju zvati i zovu svojim Ocem. To nas je poučio Gospodin naš Isus Krist. Prema tome, nezamislivo je da bi kršćansko rješavanje ‘bioetičkog pitanja’ moglo biti s ičim drugim tako intimno, štoviše, nerazdruživo povezano kao s pitanjem o Bogu Gospodina našega Isusa Krista.”

Predavači, birani po vrsnoći i stručnosti, piše delegat o. Bebić u predgovoru zbornika, svojim su predavanjima uspjeli zainteresirati sudionice i sudionike skupa, njih oko 150 iz osam europskih zemalja, što potvrđuju vrlo živi razgovori vođeni izvan službenoga programa skupa. Skupu su također pribivali i dubrovački biskup, predsjednik Vijeća za hrvatsku inozemnu pastvu Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine dr. Želimir Puljić i pomoćni kölnski biskup Norbert Trelle.

„Ovaj zbornik priredili smo u prvome redu zato da ono što je na susretu rečeno trajno sačuvamo i učinimo dostupnim svima koji su za promatranu problematiku na bilo koji način zainteresirani, a takvih, uvjeren sam, nije malo.” Za nadati se da će svi oni koji žele pristupati Bibliji na suvremen način u zborniku pronaći dovoljno znanstveno utemeljenog sadržaja, a njegovim objaljivanjem istovremeno na hrvatskom i njemačkom jeziku ta sve aktualnija tematika tako postaje bliža ne samo hrvatskim već i njemačkim čitateljima i znanstvenim djelatnicima. U tom smislu skladno se uklapa i vrlo uspjelo rješenje korica zbornika autorice Romane Kašaj.

Adolf Polegubić