Suche

Zapad, vjera i razum

Der Westen, Glaube und Vernunft

Bibliothek Diaspora croatica, Band 21
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland
Verantwortlich: Pfarrer Ivica Komadina
Aufbereitung: Dr. sc. A. Polegubić und Dr. sc. B. Vulić
Frankfurt am Main, 2015

„Zapad, vjera i razum“, zbornik radova, (vlč. I. Komadina, Hrsg.), (uredili dr. Adolf Polegubić i dr. Boris Vulić),
Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 21,
Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2015., 174 str.

ISBN 978-3-9815964-3-4

Beschreibung

16. po redu Zbornik radova s godišnjih pastoralnih skupova hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz Zapadne Europe, koje organizira Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni. U Zborniku su predavanja sa skupa održanog od 22. do 25. rujna 2014. u Vierzehnheiligenu u Njemačkoj o temi „Zapadna civilizacija u raskoraku između vjere i razuma“. Zbornik, kojeg su uredili dr. Adolf Polegubić i dr. Boris Vulić, nosi naziv „Zapad, vjera i razum“, a u Zborniku su objavljeni radovi dr. Ivana Bodrožića „Odnos vjere i razuma u kasnoantičkom svijetu“ i „Teologija o vjeri i razumu Ivana Pavla II. prema enciklici Fides et ratio“, dr. Mladena Parlova „Odnos vjere i razuma kroz srednji vijek i renesansu“ i „Razumska krepost vjere – temelj kršćanskoga života“ i dr. Borisa Vulića „Novovjekovlje: veliko razdruživanje vjere i razuma“ i „Nužnost kršćanske vjere u oblikovanju ´europskoga razuma´“. Predgovor je napisao delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u kojem ističe: „Ponosan sam što u rukama držimo još jedan Zbornik kao pisani spomen naših napora da preko pastoralnih skupova na poseban način jačamo i učvršćujemo naše zajedništvo i povezanost te tražimo nove putove za jačanje naše nade u evangelizacijsko djelo Crkve.“ „S jedne strane, autori donose povijesno-teološki prikaz odnosa između vjere i razuma, sve od antike pa do novog vijeka, ukazujući pritom na sretna, ali i ona manje sretna ostvarenja tog odnosa. S druge strane, Zbornik nas uvodi u promišljanja o nekim suvremenim aspektima odnosa vjere i razuma, otvarajući nove obzore i putove kojima valja ići kako bi se obnovilo narušeno suglasje. Pritom je dragocjeno ukazivanje na izvornu komplementarnost između filozofije i teologije, između vjere i razuma, o čemu svjedoči i podudarnost promišljanja jednog filozofa agnostika (Marcello Pera), te misli i naučavanja dvojice teologa, štoviše rimskih biskupa (Ivan Pavao II. i Benedikt XVI.). Smatramo, stoga, da su istraživanja sabrana u ovom Zborniku vrijedan doprinos vječnoj i neiscrpnoj temi odnosa vjere i razuma. Riječ je o odnosu koji će i u budućnosti zapadne, ali i cjelokupne ljudske civilizacije imati važno značenje“, istaknuo je prvi recenzent Zbornika doc. dr. sc. Davor Vuković. Drugi recenzent Zbornika dr. sc. Edvard Punda ističe kako je posebna vrijednost Zbornika što je djelo više autora, a opet vrlo harmonično i misaono i stilski. „Iako se radi o temi koja i s obzirom na pojedine vidove nadilazi okvire jednoga zbornika, autori su u prvome dijelu uspjeli prikazati najvažnija promišljanja odnosa vjere i razuma u velikim povijesnim razdobljima: od vremena prve Crkve i crkvenih otaca (posebno Justin i Klement Aleksandrijski), preko značajnih mislilaca srednjega vijeka (Anzelmo, Bernard, Abelardo, Toma Akvinski i naš Marulić), do novoga vijeka. Time su zajednički donijeli solidnu povijesnu sintezu koja je presudna za ispravno i cjelovito razumijevanje odnosa (i raskoraka) između vjere i razuma u i za Zapadnu civilizaciju. Promišljanja su upotpunjena drugim blokom radova, u kojem su trajne istine odnosa vjere i razuma sagledane u kontekstu aktualnih filozofsko-teoloških i društvenih gibanja. Ovaj teološki relevantni i za šire čitateljstvo pristupačan zbornik, vrijedan je doprinos u uvijek izazovnom traganju za razumijevanjem odnosa vjere i razuma.“ A.P.