Živi po duhu…

Zivi-po-duhu

Živjeti po duhu znači ljubiti u duhu živjeti po tijelu znači ljubiti u tijelu. Jer ljubav je život duše,kao što je duša život tijela.

Ne razmišljaj bojažljivo je li to što činiš mnogo ili malo, je li korisno ili nije. Za jedno samo pitaj: je li grijeh ili nije i činiš li to za Boga. Ono što činiš, u to uloži sve svoje snage i teži u svemu koliko ti je moguće za savršenošću. Ako si nešto učinio, ne osvrći se na to, nego gledaj naprijed i misli na to što još želiš učiniti. Zašto mučiti svoju dušu? Idi u jednostavnosti srca putem svoga Spasitelja i sve je dobro. Jamačno, moraš mrziti svoje pogreške, ali jasnom odvratnošću uvjerenja, ne sa strašću mržnje, koja dušu zbunjuje. I sa svojom slabošću moraš biti strpljiv i znaj ako posjeduješ svetu poniznost srca, i pogreške će ti biti na spasenje. Ako nisi ponizan i strpljiv, tada će te tvoje pogreške, upravo jer se jako brineš oko njih, još više zbunjivati. (sv. Franjo Saleški: „Misli“)

izvor: www.radiomarija.hr