Suche

Liturgijska mistagogija — stari put trajne obnove

Die liturgische Mystagogie — ein alter Weg der permanenten Erneuerung

Bibliothek Diaspora croatica, Sammelband 3,
Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland,
Verantwortlich: Pater Josip Klarić
Frankfurt am Main, 2002

„Liturgijska mistagogija — stari put trajne obnove“, o. Josip Klarić (Hrsg.),
Biblioteka „Diaspora croatica“ knj. 3,
Hrvatski dušobrižnički ured,
Frankfurt am Main, 2002., 224 str.

ISBN 3-00-008833-4

Beschreibung

„Liturgijska mistagogija — stari put trajne obnove“ – dvojezični je zbornik radova (hrvatski i njemački) s godišnjega pastoralnog skupa hrvatskih svećenika i pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe koji je održan od 8. do 11. listopada 2001. godine u Untermarchtalu nedaleko od Ulma. U zborniku se najprije na hrvatskom, a potom na njemačkom jeziku nalazi pet predavanja i to baselskog biskupa dr. Kurta Kocha pod nazivom „Liturgija kao slavlje Božjeg zajedništva s nama ljudima“, dva predavanja, dr. Ivana Šaška s Katolickoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KBF) pod nazivom „Obilježja liturgijske mistagogije“ i Liturgijska mistagogija i izazovi suvremene komunikacije“, te dva predavanja dr. fra Ante Crnčevića također s KBF-a pod nazivom „Mistagogija liturgijskog prostora“ i „Mistagogija liturgijskog vremena“.

Objavljivanje zbornika, koji je ujedno i svojevrsni liturgijsko-mistagoški priručnik, iznikao je iz želje izdavača da se i poslije skupa u hrvatskim katoličkim misijama intenzivnije razmišlja o zadanoj temi te da se što kvalitetnije osmisli cjelokupno pastoralno i liturgijsko djelovanje. Na tom je tragu i dr. Crnčević koji kaže kako se bogoslužni prostor u novom teološkom promišljanju ne shvaća samo kao liturgijsko-obredno već i teološko mjesto. „Potrebno je naime u prostoru uvidjeti liturgijsko-teološku, a ne samo obrednu funkcionalnost. Svaki bogoslužni čin mora biti ucijepljen u prostor tako da i sami prostor bude medij otajstvenog doživljavanja.“ Prema riječima iz predgovora o. Josipa Klarića, priređivača i delegata za hrvatsku inozemnu pastvu u Njemačkoj, zbornik moze poslužiti ujedno i kao priručnik za liturgijsko-pastoralno djelovanje, a svojim sadržajem spaja aktualnu liturgijsku teoriju i praksu mjesnih Crkava, u kojima djeluju hrvatske katoličke misije, s liturgijskom teorijom i praksom domovinske Crkve“.

U tom smislu Zbornik može biti koristan ne samo hrvatskim pastoralnim djelatnicima u inozemstvu, već i onima u domovini, a napose studentima teologije te svima kojima je na srcu liturgijsko-mistagoško promišljanje na putu trajne liturgijske obnove.

Adolf Polegubić